دکتر ایرجی کجوری:

تقویت معاونت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها یک ضرورت اساسی است

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۱ کد : ۳۳۰۲۲ اخبار برگزیده اخبار ستادی اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۴۵۲
نشست یک روزه معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر صدیقی،رئیس سازمان دانشجویان و دکتر ایرجی،مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم امروز برگزار شد.
تقویت معاونت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها یک ضرورت اساسی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در آغاز این نشست دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در افتتاحیه نشست معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد، با تاکید بر اهمیت و جایگاه فرهنگ در دانشگاه اظهار داشت: پرورش و تربیت نیروی انسانی آگاه، مسئولیت پذیر وتوانمند تنها در آزمایشگاه و با آموزش صرف ممکن نمی شود، بلکه شخصیت دانشجوی در محیط فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شکل میگیرد و تحقق این مهم نیازمند توجه جدی به این حوزه و داشتن سیاست، برنامه و اراده لازم برای این کار است.

در ادامه دکتر صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان گردهمایی مشترک معاونان فرهنگی و دانشجویی را فرصت مناسبی برای هم اندیشی، همکاری و هماهنگی بیشتر برای پیشبرد سیاست های فرهنگی و امور دانشجویی خواند.

 

 

دکترایرجی کجوری؛ مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به عنوان یکی از سخنرانان این نشست با برشمردن مسایل و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در حوزه آسیب های اجتماعی، موضوعات سیاسی و مسائل مرتبط با تحولات اجتماعی و تنوع و تکثر فرهنگی در فضاهای دانشگاهی مواجهه با این مسائل را نیازمند داشتن سیاست اصولی، برنامه اجرایی و ساختار مناسب برای دانست و اظهار داشت: دانشگاه در کانون تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور قرار دارد و همین مسئله اهمیت توجه به معاونت های فرهنگی و تقویت آنها را ایجاب می کند.


( ۱ )

نظر شما :