پرسش‌های متداول


۱- نحوه برقراری ارتباط با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به چه صورتی است؟

تهران / شهرک قدس / میدان صنعت / بلوار خوردین / خیابان هرمزان / نبش پیروزان جنوبی / ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری / طبقه ۱۲ / معاونت فرهنگی واجتماعی تلفن: ۸۲۲۳۳۲۰۲ و ۸۲۲۳۳۲۰۰- ۰۲۱ دورنگار: ۸۲۲۳۳۲۰۹ - ۰۲۱

۲- اسم کامل ادارات معاونت فرهنگی چیست؟

این معاونت دو اداره کل دارد:

۱. اداره کل فرهنگی و اجتماعی واقع در طبقه ۵ ساختمان وزارتخانه-تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۳۳۲۴۰

۲. دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی واقع در طبقه ۱۲ ساختمان وزارتخانه- تلفن: ۰۲۱-۸۲۲۳۳۲۱۰

۳- جهت ارتباط با پشتیبانی سایت معاونت فرهنگی واجتماعی با چه شماره ای تماس بگیریم؟

جهت ارتباط با پشتیبانی سایت با شماره ۰۲۱-۸۲۲۳۳۲۶۸ تماس حاصل فرمایید.

۴ - چگونه با کارشناسان حوزه های مختلف معاونت فرهنگی تماس بگیرم؟

جهت ارتباط با کارشناسان بخش های مختلف معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، میتوانید از طریق چارت سازمانی این معاونت حوزه مورد نظر را یافته و با کارشناس آن حوزه ارتباط بگیرید.