گزارش تصویری بازدید معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی از موکب های دانشجویی در مرز چذابه